Premium Themes

نوشته ها ارسال شده در اردیبهشت ۲۵م, ۱۳۹۷

  • llll

    شعر سلفیان

      لازم به توضیح است که وهابیون و داعشی ها و ناصبی ها و بقیه گروه های تکفیری شاخه هائی از سلَفیان هستند که از عقاید افراطی ابن تیمیه صاحب کتاب منهاج السنه پیروی می…